Україна

Україна
Август у свiтi
  • Слайд 3
  • Слайд 5
  • Слайд 6

Кожний аграрій знає, що без дбайливого захисту посівів ріпаку від шкідливих об’єктів неможливо отримати високі врожаї. Не зважаючи на те, що ріпак належить до конкурентоспроможних щодо бур’янів культур, в  осінній період на початкових етапах розвитку він не витримує конкуренції з бур’янами. Осіннє забур’янення призводить до надмірного винесення точки росту над поверхнею ґрунту, слабшого розвитку кореневої системи, що підвищує ризик вимерзання ріпаку та спричинює формування низьковрожайних посівів. Внаслідок пригнічення бур’янами посівів ріпаку на ранніх етапах розвитку втрати врожаю насіння можуть сягати 20-25%, а за сильного забур’янення — і більше.

Бур’яни не лише конкурують з рослинами ріпаку за елементи живлення, вологозабезпеченість, а й сприяють розвитку та поширенню хвороб і шкідників. Деякі бур’яни (підмаренник чіпкий, ромашка та падалиця зернових) призводять до підвищення вологості та засміченості врожаю. До важко відокремлюваних належать болиголов плямистий, куколиця біла та кривоцвіт польовий. Крім того, ромашка непахуча та підмаренник чіпкий ускладнюють збирання урожаю.

У посівах ріпаку зустрічається велика кількість бур’янів, найбільш поширені та домінуючі такі види: зірочник середній, підмаренник чіпкий, види ромашки, фіалка польова, види вероніки, гірчак березковидний, мітлиця, падалиця зернових, незабудка польова, грицики звичайні. Видовий склад бур’янів залежить від місцевості та погодних умов. Ступінь забур’яненості посіву може змінюватись залежно від агротехніки догляду за посівами. Однак лише агротехнічними заходами необхідної чистоти посівів не досягти.

Системний післясходовий гербіцид Трієра® — надійна підмога у боротьбі з однорічними та багаторічними дводольними бур’янами у посівах ріпаку озимого та ярого.

До складу препарату Трієра® входить клопіралід, 300 г/л (належить до класу хлорпохідних піридинів) та піклорам, 75 г/л (похідні піридинкарбонових кислот). Діючі речовини проникають через листки і транспортуються всією рослиною, включаючи кореневу систему та точки росту. Синтетичні форми ростових гормонів, до яких належать діючі речовини, замінюють та блокують функції природних гормонів у чутливих видів бур’янів, які гинуть внаслідок порушення процесів росту. Пригнічення росту чутливих до Трієри® бур’янів настає через кілька годин після обробки. У період активного росту бур’янів перші видимі ознаки пригнічення (зупинка росту, скручування та деформація стебел і листків) стають помітні через 12-18 годин після обробки. Через 1-3 тижні листки стають хлоротичними, після чого точка росту відмирає. Залежно від виду та погодних умов бур’яни повністю гинуть через 2-3 тижні.

 

Результат внесення Трієра®, 0,31 л/га + Ад’ю, 0,2 л/га​ (через 25 днів після обробки):

 
 
Найкраща дія Трієри® досягається за обприскування молодих, активно вегетуючих бур’янів. Обробку однорічних бур’янів варто проводити у фазу 2-6 листків, багаторічних коренепаросткових — у фазу розетки. Однією з переваг препарату є гнучкі строки застосування (ВВСН 13-45). Трієру® слід застосовувати за середньодобових температур понад 8°C.

На фото зображено результат дії препарату Трієра® у нормі 0,31 л/га з додаванням Адю, 0,2 л/га через 35 днів після обробки. Гербіцид було внесено 29.09.2014 р. у фазу розвитку озимого ріпаку за ВВСН — 19 (3–4 листки).

Якщо ж посіви ріпаку забур’янені, окрім дводольних бур’янів, ще й однорічними та багаторічними злаковими, то для ефективного захисту культури рекомендуємо додати до Трієри® гербіцид Міура®. До складу  препарату Міура® входить хізалофоп-П-етил, 125 г/л — речовина  системної дії, що швидко поглинається листками та іншими надземними частинами бур’янів, транспортується до точок росту і кореневищ, та спричинює загибель рослин, порушуючи синтез ліпідів. На фото зображено результат дії бакової суміші Трієра®, 0,31 л/га + Міура®, 1,0 л/га (внесено 29.09.2014 р. у фазу розвитку озимого ріпаку за ВВСН — 19 (3–4 листки)).

Результат дії бакової суміші Трієра®, 0,31 л/га + Міура®, 1,0 л/га на падалицю ячменю (через 35 днів після обробки)

 
 

Тож комбінація двох препаратів Трієра® та Міура® дає можливість  прибрати конкурентів рослин ріпаку на шляху до високого врожаю. Спробуйте і переконаєтесь!

Саблук А.О.
менеджер з технологічних випробувань;

Малиш І.Ю.
менеджер ТОВ «Август-Україна»