Україна

Україна
Август у свiтi
  • Слайд 3
  • Слайд 5
  • Слайд 6

Як впливає строк посіву на формування врожайності озимого ріпаку?

Посів 28.07.2014 р. Фото зроблене 04.09.2014 року. До цього часу проведено 2 регуляції росту, третю провели до 10.09.2014 р. Врожайність на цих полях перевищувала 50 ц/га. На фото Ревко Володимир головний агроном ТОВ «Енселко Захід» Хмельницька область.

Ріст потребує часу. Тому більш ранній строк посіву або триваліший період вегетації здебільшого розцінюють позитивно. Вищі температури прискорюють розвиток і разом з тим відповідну фазу розвитку. Початок серпня, ще за умов довгого дня, високі температури, особливо вночі, ріпак тоді утворює надвеликі листки з довгими черешками, які пригнічують розвиток бруньок. Якщо посіяно пізно (початок вересня), навіть слабо розвинені посіви змушені стеблуватися внаслідок зростання тривалості дня на весні. При цьому зменшується кількість бічних пагонів через домінування головного пагона і верхніх бічних пагонів. Швидке стеблування через високу температуру в період з кінця березня до середини квітня, також призводить до того, що нижні бічні пагони абортуються.

В ідеалі наприкінці осінньої вегетації ріпак досягає стадії 10-12 листків, щоб від 20 березня з переходом у довгий день він міг почати стеблування. Слабо розвинені рослини ріпаку менше гілкуються і закладають менше бутонів. Ріпак починає пізніше цвісти і згодом має менше часу для формування насіння. Існує проблема з довгим днем, в кінці вересня, що може призвести до передчасного стеблування. У такому випадку потрібно залучити всі важелі, аби запобігти передчасному стеблуванню: використовувати несхильні до видовження стебла гібриди, знижену норму посіву, застосування регуляторів росту.

Скільки потрібно рослин на 1 м2 ?

Рослина ріпаку за наявності достатньої площі живлення закладає щонайменше 8 бічних пагонів із загальною кількістю 200-400 стручків. Якщо потрібно зібрати з 1 м2 100 000-120 000 насінин з масою 1000 насінин 4,5-5,3 г, щоб отримати врожай 50 ц/га ріпак має сформувати на 1 м2 від 5000 до 6000 стручків із 20 насінинами у кожному, для цього потрібно мати щонайменше 25-30 рослин/м2. Якщо посіяти ріпак на 1 тиждень раніше можна розраховувати на 2 додаткових бічних пагона і таким чином на 30-50 стручків більше. При цьому за рівномірного розподілу посівного матеріалу потрібно 20 рослин/м2, щоб сформувати потрібну кількість насіння. Що більше гілок закладає рослина ріпаку, то довше триває цвітіння її окремої рослини, відповідно, дозрівання проходитиме нерівномірно. З цієї причини рідкі посіви ріпаку з густотою меншою 20 рослин/м2 не рекомендуються. За пізньої сівби рослини до зими можуть утворити 6-8 листків і закласти щонайбільше 6 бічних пагонів. А це означає, на 30-60 стручків на рослину менше. Щоб компенсувати це, на 1 м2 має бути 50-60 рослин. Збільшуючи норму висіву, неможливо повністю використати потенціал урожайності. Якщо ріпак ввійде в зиму слаборозвинутим, тобто коли на рослині буде менше ніж 8 листків. У такому випадку рівень урожайності порівняно з достатньо розвинутим посівом падає на 20 % і більше.

Отже за наявності вологи в перших числах серпня Ви можете починати сіяти, але не забувайте: про рівномірність загортання пожнивних решток, якісний передпосівний обробіток, зменшити норму 30-40 рослин/м2 (бажано висівати сівалкою точного висіву) з обов’язковим прикочування важкими котками, а також вчасне внесення регуляторів росту.

В цьому році на озимий ріпак компанія «Август-Україна», пропонує такі препарати, як:

Десиканти: Сквар (дикват, 150 г/л) - 2,0-3,0 л/га, Торнадо 500 (ізопропіламінна сіль гліфосату кислоти, 500 г/л) - 1,5-2,0 л/га;

Протруйники: Табу (імідаклоприд, 500 г/л) - 6-8 л/т, ТМТД (тирам, 400 г/л) - 3 л/т;

Гербіциди: Міура (хізалофоп-П-етил, 125 г/л) - 0,6-1,2 л/га, Транш Супер (метазахлор, 333 г/л + квінмерак, 83 г/л) - 1,5-2,0 л/га, Трієра (клопіралід, 300 г/л + піклорам, 75 г/л) - 0,27-0,31 л/га, Хакєр (клопіралід, 750 г/кг) - 0,12-0,2 кг/га;

Фунгіциди: Колосаль (тебуконазол, 250 г/л) - 0,75-1,0 л/га, Колосаль Про (пропіконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л) - 0,4-0,6 л/га, Спіріт (епоксиконазол, 160 г/л + азоксистробін, 240 г/л) - 0,5-0,7 л/га;

Інсектициди: Борей (імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л) - 0,1-0,14 л/га, Борей Нео (альфа-циперметрин, 125 г/л + імідаклоприд, 100 г/л + клотіанідин, 50 г/л) - 0,15-0,4 л/га, Брейк (лямбда-цигалотрин, 100 г/л) - 0,05-0,07 л/га, Сірокко (диметоат, 400 г/л) - 0,7-1,2 л/га.

Олександр Шинкар 
Регіональний менеджер, Рівненська та Хмельницька обл.,
ТОВ "Август-Україна"