Україна

Україна
Август у свiтi
  • Слайд 3
  • Слайд 5
  • Слайд 6

Одна з найбільш рентабельних, господарсько-важливих і актуальних польових культур у світовому агровиробництві — це ріпак. Проте успішне вирощування ріпаку є непростим завданням, оскільки лімітується низкою природних чинників і визначається правильним підбором агротехнічних заходів.

З одного боку, ріпак є досить вимогливим до умов вирощування: ця рослина полюбляє високородючі ґрунти, площі яких у світі та й у Європі обмежені. З іншого — він активно реагує на фітосанітарну ситуацію і, відповідно, є чутливим до пошкоджень шкідниками і ураження хворобами.

З огляду на це ріпак забезпечує високу продуктивність лише за правильного підбору попередників та чергування культур, що унеможливлюють накопичення і розмноження небезпечних для нього, спільних з іншими культурами, збудників хвороб і шкідників. А втім, навіть за науково обґрунтованої організації сівозмін, оптимізації систем живлення й обробітку ґрунту, шкідливі організми досить часто створюють неабияку небезпеку для посівів. Особливо гострою є загроза від комах-шкідників у період вегетації, а особливо у період цвітіння.

В агроценозах ріпакових полів у весняний період зустрічаються такі види шкідливих комах: стеблові прихованохоботники (капустяний стебловий, великий ріпаковий, хрестоцвітний, або чорний стебловий), ріпаковий насіннєвий прихованохоботник, капустяні блішки (світлонога, хвиляста, виїмчаста, синя та ін.), хрестоцвіті клопи (ріпаковий, капустяний), листоїди (ріпаковий, західний гірчичний, капустяний), білани (капустяний, ріпаковий, гірчичний), капустяна совка, капустяна міль, капустяний стручковий комарик (або галиця), капустяна попелиця, ріпаковий квіткоїд.

Однак найбільш поширеними шкідниками на посівах ріпаку у період цвітіння, проти яких зазвичай завжди потрібно застосовувати інсектициди, є прихованохоботники, ріпаковий квіткоїд та капустяний стручковий комарик, які водночас є і найнебезпечнішими і найбільш розповсюдженішими шкідниками ріпаку, оскільки без контролю чисельності втрати врожаю від них можуть сягати 40–60% а в окремих випадках і 100%.

Як показує практика, ефективний захист посівів ріпаку від основних видів шкідників можливий за проведення обов'язкових інсектицидних обробок. Адже й прихованохоботники, й хрестоцвіті блішки, а також і ріпаковий квіткоїд щороку заселяють посіви в усіх зонах вирощування ріпаку у чисельності, що зазвичай швидко перевищує ЕПШ та створює загрозу істотних втрат урожаю. Особливо цього року ми спостерігаємо епіфітотію розвитку ріпакового квіткоїду який може завдати досить великої шкоди посівам ріпаку. Отже, питання необхідності використання інсектицидів на сьогодні виникати не повинно; натомість важливо зосереджувати увагу на правильних строках застосування інсектицидів: ще до того, як фітофаги завдадуть непоправної шкоди рослинам.

Для захисту посівів ріпаку від ріпакового квіткоїда та прихованохоботника обов'язково необхідно проводити комплекс агроприйомів, а саме проведення декількох інсектицидних обробок із застосуванням препаратів з різними діючими речовинами та різним механізмом дії.

З метою ефективного контролю найнебезпечніших шкідників у посівах ріпаку в період цвітіння компанія «Август» вивела на ринок новітній інсектицид Аспід на основі тіаклоприду 480 г/л, який є найменш небезпечний для корисної ентомофауни, включаючи запилювачів рослин. Бджоли, на відмінну від більшості комах-шкідників, які контролюються тіаклопридом, можуть метаболізувати його дуже швидко з розкладанням до безпечних сполук, використовуючи ферментні системи. Застосувавши інсектицид Аспід ми відразу отримуємо високу та тривалу ефективність за рахунок контактної та системної дії якою володіє даний продукт, в результаті чого знищується широкий спектр шкідників, в тому числі прихованоживучих та таких, що харчуються на нижній частині листа.

Окрім шкідників, посіви також уражуються хворобами. Слід зауважити, що розвиток хвороб є досить небезпечним для отримання високого врожаю ріпаку. В такому разі доцільно і рекомендовано застосовувати бакову суміш інсектициду Аспід (0,2 л/га) та фунгіциду Балій (1,0 л/га), до складу якого входять унікально поєднані діючі речовини пропіконазол, 180 г/л та азоксистробін, 120 г/л. Таке поєднання було успішно перевірене практикою та показало відмінні результати у боротьбі проти шкідниками та хворобами. До того ж фунгіцид Балій виробляється у препаративній формі мікроемульсія, яка забезпечує отримання робочого розчину з розміром частинок менше 200 нанометрів, що призводить до більш високої проникності діючих речовин в рослини і, як наслідок, до більш високої фунгіцидної активності препарату.

Отже, система інсектицидного та фунгіцидного захисту ріпаку від компанії «Август» на сьогодні є цілком самодостатньою: вона гарантує повний та ефективний контроль усіх економічно важливих видів шкідливих об’єктів, одночасно забезпечуючи високу рентабельність.

З нами рости легше!

Андрій Суханюк,
менеджер відділу маркетингу, Західний Регіон.